ארכיון הקטגוריה: חוזרים

גלוי מרצון – מורה נבוכים

בשנת 2003 חלה רפורמה בשיטת המס בישראל אשר עברה משיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס טריטוריאלי, כלומר מס החל על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס פרסונאלי, כלומר מיסוי על כלל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.
התוצאה המיידית של שינוי שיטת המס, כאמור, הביאה לכך שנישומים רבים, להם הכנסות אשר הופקו מנכסים שמחוץ לישראל,  נכנסו בין רגע לרשת המס הישראלית.

להמשיך לקרוא

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2014

לכל לקוחותינו ולקוראים נוספים,

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2014 ותחילת שנת המס 2015.

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2014 ולתחילת שנת המס 2015.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2015.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים ושינויי חקיקה עיקריים.
להמשיך לקרוא

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2013

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014.

כמו בשנה שעברה החוזר מחולק לשלושה חלקים עיקריים :

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2013 ולתחילת שנת המס 2014.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2014.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים. או שמצאנו לנכון לעניין בהם את הקוראים, כגון הוצאות רכב נסיעות לחו”ל זיכויים בעד ילדים וכדו’.

חלקו השלישי – עוסק בשינויי חקיקה ופסיקה עיקריים. אשר החלו בשנת 2013 בעקבות תיקון החקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014 או בעקבות מחאות ציבוריות כאלו ואחרות.
להמשיך לקרוא