טפסים

כרטיס עובד טופס 101

תיאום מס טופס 116

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת – טופס 116א

בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע החל משנת 2008

הצהרת הון – טופס 1219

דו”ח שנתי לשכירים לשנת המס בקשה להחזר מס לשנת המס 2012 – טופס 135

בקשה להחזר הוצאות למתנדב – טופס 1250

החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית – טופס 1251

החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית – טופס 1252

החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית – טופס 1253

הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע – טופס 1399

בקשת זכאות לפטור לתושב חוזר/סטודנט חוזר

בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב – טופס 1312

אישור תושבות – טופס 1312א

בקשה לפטור ממס לנכה – טופס 1516

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד – טופס 161

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה – טופס 161 א

הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות – טופס 161 ב

מיסוי מקרקעין- בקשה לביטול קנס/ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים – טופס 2681

בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים – טופס 2973

הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני זוג – טופס 4431

בקשה להכרה כמוסד ציבורי סעיף 46 – טופס 5245

פתיחת תיק במע”מ – טופס 821

הודעה על סגירת עסק במע”מ – טופס 18

פתיחת תיק לחברה במס הכנסה ו/או בניכויים – טופס 4436

פתיחת תיק עצמאי ניכויים – טופס 5329

פתיחת תיק בביטוח לאומי- דין וחשבון רב שנתי – טופס 6101

בקשה לתיקון מקדמות לביטוח לאומי – טופס 672

תאונת עבודה- תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה – טופס 211