ארכיון הקטגוריה: בלוג

חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…

חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…
לפני כשבועיים וזאת לאחר ש 96 מדינות המתינו לישראל ולאחר שמזכ”ל ה OECD שלח מכתב נזיפה לראש הממשלה ושר האוצר, הותקנו התקנות המסדירות את חילופי המידע הבינלאומיים על חשבונות בנק.
הסכם ה CRS ( Common Reporting Standards), אשר קבע ה OECD ואשר חתומות עליו כ-100 מדינות ובכללן גם מדינת ישראל ומדינות אשר נחשבות כמקלטי מס, מחייב ומסדיר חילופי מידע בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים באופן אוטומטי, אפילו ללא דרישה של מדינת התושבות.
הסכם זה בעצם יחשוף את כל מעלימי המס למיניהם, אשר החזיקו את כספם בחשבונות בנקים בחו”ל ולא דיווחו עליהם לרשות המיסים.
הסכם זה אף עלול לחשוף ישראלים המתגוררים ועובדים בחו”ל, אשר עדיין לא ניתקו תושבות ונחשבים לתושבי ישראל ואשר להם חשבון בנק או חוזה ביטוח במדינה בה הם מתגוררים.
על פי ההסכם, המוסדות הפיננסיים בכל מדינה, כגון: בנקים, חברות ביטוח וקרנות למיניהן, נדרשים לרכז את המידע אודות תושבי המדינות הזרות ולהעביר את המידע לרשות המסים המקומית, על בסיס שנתי ובאופן אוטומטי.
המידע יכלול בין היתר, פרטים אודות בעלי החשבונות, יתרות והכנסות.
התקנות קובעות, כי מוסדות פיננסיים בישראל, יחויבו להעביר מידע אודות תושבי מדינות זרות המתגוררים בישראל לרשות המיסים וזו תעביר את המידע לידי רשויות המס במדינות השונות, אשר הן צד להסכם.
תקנות אלו כנראה יסתמו את הגולל על כל מקלטי המס, בהן היה נהוג בעבר להחזיק בחברות וחשבונות בנק כגון: איי הבתולה, איי קיימן, פורטוגל ועוד, מבלי לדווח עליהם לרשות המיסים.
לאור האמור לעיל, מומלץ לכל מי שמחזיק בחשבון בנק בחו”ל וטרם הסדיר את הדיווח עליו מול רשויות המס בישראל, לקבוע פגישת יעוץ דחופה במשרדנו לצורך פתיחה בהליך של גילוי מרצון, אשר במהלכו ידווח וישלם את המס בהתאם, ובכך ימנע מחשיפה להליכים פליליים בישראל בגין כספים או נכסים המוסתרים בחו”ל.
נוהל גילוי מרצון מתאפשר, כל עוד המידע לא מצוי בידי רשות המיסים. לכן מומלץ להסדיר נושא זה בהקדם, לפני שרשות המיסים מקבלת את המידע מהמדינות אשר הן צד להסכם.

הערכות לקראת תום שנת המס 2015 ותחילת שנת המס 2016

קהל לקוחותינו וקוראים נוספים, מצ”ב חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2015, מטרת חוזר זה להביא לידיעתכם מידע כללי אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על כן, לפני יישום האמור בחוזר זה, יש להיוועץ עם משרדנו.

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי- עצמאים ושכירים בעלי הכנסות נוספות

לעצמאים המשלמים מקדמות חודשיות למוסד לביטוח לאומי, כדאי להקדים ולשלם את מקדמת חודש דצמבר 2015 (שמועד תשלומה החוקי הוא 15/01/2016) עד סוף דצמבר 2015. כן מומלץ להקדים ולשלם את הפרשי הביטוח המתייחסים לשנת 2015 ולשנים קודמות עד ליום 31/12/15 וכך יוכלו ליהנות מניכוי של 52% מסכום דמי הביטוח ששולמו עוד בשנה הזו.
להמשיך לקרוא

קיבלת דרישה למילוי טופס 5329 ” דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל ” ?

במהלך חודש יולי 2014 שלחה רשות המיסים ל למעלה מ 100,000 אזרחים דרישה למילוי “טופס 5329 “דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל” עליו חתום מר מישאל כהן, מנהל אגף בכיר במחלקת המודיעין ברשות המיסים.

בימים אלו שולחת רשות המיסים תזכורת נוספת, לכל אותם אזרחים שעדיין טרם מילאו את “טופס 5329 דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל” והחזירו אותו לרשות המיסים.
להמשיך לקרוא

חקירה לאזרח שלא נענה לדרישת רשות המיסים ולא השיב על דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל

כזכור, במהלך חודש יולי 2014 פנתה רשות המיסים לאזרחים רבים, רובם שכירים ללא תיק פעיל במס הכנסה, בדרישה כי ימלאו “דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל”.

רבים פנו למשרדנו על מנת שנסביר להם מדוע דרישה זו נשלחה דווקא אליהם, כדי שננחה אותם כיצד לנהוג וכדי שנייצגם מול רשות המיסים.
להמשיך לקרוא

גלוי מרצון – מורה נבוכים

בשנת 2003 חלה רפורמה בשיטת המס בישראל אשר עברה משיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס טריטוריאלי, כלומר מס החל על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס פרסונאלי, כלומר מיסוי על כלל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.
התוצאה המיידית של שינוי שיטת המס, כאמור, הביאה לכך שנישומים רבים, להם הכנסות אשר הופקו מנכסים שמחוץ לישראל,  נכנסו בין רגע לרשת המס הישראלית.

להמשיך לקרוא

עיקרי השינויים במיסים בעקבות חוק ההסדרים 2013

  1. העלאת שיעורי המס החל מ 1/1/2014

יחידים:
שיעורי המס ליחידים יעלו בשיעור של 1%-2% לפי מדרגות המס להלן:

מהכנסה עד הכנסה שיעור מס חדש שיעור מס ישן
0 62,400 11% 10%
62,401 106,560 15% 14%
106,561 168,000 22% 21%
168,001 240,000 32% 31%
240,001 501,960 36% 34%
על כל שקל נוסף 50% 48%

שיעור המס ליחיד על הכנסה פסיבית יתחיל ב 32.4% במקום 31% שהיה עד עתה.
להמשיך לקרוא

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2014

לכל לקוחותינו ולקוראים נוספים,

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2014 ותחילת שנת המס 2015.

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2014 ולתחילת שנת המס 2015.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2015.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים ושינויי חקיקה עיקריים.
להמשיך לקרוא

גלוי מרצון – פרשת הבנקים

Businessmen Handshake Agreement Support Unity Welcome Conceptלאחרונה אנו רואים כי רשות המיסים העלתה הילוך במאבק בהון השחור בארץ ובחו”ל, אשר הגיעה לשיתופי פעולה בין רשויות המס השונות בעולם, דבר אשר לא היה נהוג עד כה.
עיקר שיתופי פעולה אלו מסתכם, בפעולה מאד פשוטה של העברת מידע הדדית של שמות של תושבי ישראל אשר מחזיקים בנכסים ובחשבונות בנקים בחו”ל והפוך.
בעקבות מידע זה הגבירה רשות המיסים את האכיפה והחלה לפעול באופן אינטנסיבי כנגד אותם אנשים המופיעים ברשימות  ועל תוצאותיהן אנו יכולים ללמוד מהתקשורת דוגמת פרשת הבנקים בשוויץ : UBS ו HSBC.
להמשיך לקרוא

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2013

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014.

כמו בשנה שעברה החוזר מחולק לשלושה חלקים עיקריים :

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2013 ולתחילת שנת המס 2014.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2014.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים. או שמצאנו לנכון לעניין בהם את הקוראים, כגון הוצאות רכב נסיעות לחו”ל זיכויים בעד ילדים וכדו’.

חלקו השלישי – עוסק בשינויי חקיקה ופסיקה עיקריים. אשר החלו בשנת 2013 בעקבות תיקון החקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014 או בעקבות מחאות ציבוריות כאלו ואחרות.
להמשיך לקרוא