חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…

חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…
לפני כשבועיים וזאת לאחר ש 96 מדינות המתינו לישראל ולאחר שמזכ”ל ה OECD שלח מכתב נזיפה לראש הממשלה ושר האוצר, הותקנו התקנות המסדירות את חילופי המידע הבינלאומיים על חשבונות בנק.
הסכם ה CRS ( Common Reporting Standards), אשר קבע ה OECD ואשר חתומות עליו כ-100 מדינות ובכללן גם מדינת ישראל ומדינות אשר נחשבות כמקלטי מס, מחייב ומסדיר חילופי מידע בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים באופן אוטומטי, אפילו ללא דרישה של מדינת התושבות.
הסכם זה בעצם יחשוף את כל מעלימי המס למיניהם, אשר החזיקו את כספם בחשבונות בנקים בחו”ל ולא דיווחו עליהם לרשות המיסים.
הסכם זה אף עלול לחשוף ישראלים המתגוררים ועובדים בחו”ל, אשר עדיין לא ניתקו תושבות ונחשבים לתושבי ישראל ואשר להם חשבון בנק או חוזה ביטוח במדינה בה הם מתגוררים.
על פי ההסכם, המוסדות הפיננסיים בכל מדינה, כגון: בנקים, חברות ביטוח וקרנות למיניהן, נדרשים לרכז את המידע אודות תושבי המדינות הזרות ולהעביר את המידע לרשות המסים המקומית, על בסיס שנתי ובאופן אוטומטי.
המידע יכלול בין היתר, פרטים אודות בעלי החשבונות, יתרות והכנסות.
התקנות קובעות, כי מוסדות פיננסיים בישראל, יחויבו להעביר מידע אודות תושבי מדינות זרות המתגוררים בישראל לרשות המיסים וזו תעביר את המידע לידי רשויות המס במדינות השונות, אשר הן צד להסכם.
תקנות אלו כנראה יסתמו את הגולל על כל מקלטי המס, בהן היה נהוג בעבר להחזיק בחברות וחשבונות בנק כגון: איי הבתולה, איי קיימן, פורטוגל ועוד, מבלי לדווח עליהם לרשות המיסים.
לאור האמור לעיל, מומלץ לכל מי שמחזיק בחשבון בנק בחו”ל וטרם הסדיר את הדיווח עליו מול רשויות המס בישראל, לקבוע פגישת יעוץ דחופה במשרדנו לצורך פתיחה בהליך של גילוי מרצון, אשר במהלכו ידווח וישלם את המס בהתאם, ובכך ימנע מחשיפה להליכים פליליים בישראל בגין כספים או נכסים המוסתרים בחו”ל.
נוהל גילוי מרצון מתאפשר, כל עוד המידע לא מצוי בידי רשות המיסים. לכן מומלץ להסדיר נושא זה בהקדם, לפני שרשות המיסים מקבלת את המידע מהמדינות אשר הן צד להסכם.